Михалевський Дмитро Валерійович

Резюме

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри телекомунікаційних систем і телебачення (ТКСТБ), ВНТУ.

У 1999р. вступив до Вінницького державного технічного університету

В 2004 році закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю "Апаратура радіозв’язку радіомовлення та телебачення" за спеціалізацією Оргтехніка та зв'язок”.

В 2005 році закінчив магістратуру наукового напрямку та отримав диплом магістра за спеціальністю "Апаратура радіозв'язку радіомовлення та телебачення"

З 2006 по 2009 роки навчався в аспірантурі.

В 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Засоби контролю виробів електронної техніки за рівнем низькочастотних шумів" за спеціальністю 05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Науковий керівник - д.т.н., професор Кичак В.М.

 

Службова адреса: 21021, м. Вінниця, ВНТУ, корпус 1, аудиторія 1418 або лабораторія 1321

 

E-mail: adotq@ukr.net